Register Form

  Please fill up the form below:

  This Event has been already started.

  Cruinniú Gineáralta Bliaintiúil

  An Cumann Gaelach
  • 07 Apr 2022, 05:00 pm
  • UCD Student Centre,FitzGerald Chamber

  Event Description

  Beidh ár gCruinniú Ginearálta Bliantúil ar siúl ar Déardaoin 7ú Aibreán sa seomra Mhic Gearailt in Ionad na Mac Léinn. Is gá dúinn an fógraíocht seo a thabhairt coicís roimh ré de réir Airtegail 31 dár mbunreacht. Is éard a tharlaíonn ag an gCGB ná go cuirtear tuairiscí an reachtaire, an chisteora is an rúnaí i láthair. Is féidir votálaithe a dhéanamh ann chomh maith, cuir i gcás chun an bunreacht a leasú. Caithfidh 25 siniú a bheith agat le leasú bunreachtúla a mholadh. Anuas ar sin, eagraítear toghchán d'oifig an reachtaire ann chomh maith. Seo hiad na rialacha a bhaineann leis an reachtaire ónár mbunreacht: Más maith leat a bheith mar Reachtaire don bhliain seo chugainn, caithfidh tú a bheith mar bhall an chumainn ar feadh 6 mhí ar a laghad, tar éis freastail ar thrí imeacht ar a laghad agus baint a bheith aige/aici le heagrú ceann amháin acu sin. Chomh maith leis sin, is gá duit 25 síniú a fháil ó bhaill an Chumainn (beidh tú in ann iad a bhailiú ag imeachtaí na seachtaine nó cruthaigh foirm Google) agus caithfidh tú na sínithe sin a sheoladh do ríomhphost an Chumainn (cumann.gaelach@ucd.com). Má tá tú ag fáil an ríomhphoist seo is ball an Chumainn thú! Tá fáile roimh gach ball an Chumainn a bheith ann ag an gcruinniú, feicfimid ansin sibh!