Register Form

  Please fill up the form below:

  This Event has been already started.

  Díospóireacht SnaG

  An Cumann Gaelach UCD
  • 03 Feb 2022, 06:30 pm
  • UCD Student Centre,FitzGerald Chamber

  Event Description

  Beimid leathbhealach trí Sheachtain na Gaeilge faoin bpointe seo agus céard atá níos fearr ná píosa díospóireachta? Táimid fíorshásta comhoibriú lenár gcomhghleacaí sa chumann L&H ar an imeacht seo. Is é rún na díospóireachta ná: ‘The Future of Irish Lies in the Cities’. An bhfuil todhchaí na Gaeilge sa Ghaeltacht nó an rachaidh an teanga ó neart go neart sna cathracha?? Tagaigí chuig an imeacht seo chun fáil amach! Cé go reachtálfar na hóráidí trí mheán an Bhéarla ionas gur féidir le gach uile mac léinn na hargóintí a thuiscint, beidh tuairimí an-phaiseanta ar son na Gaeilge le chloisteáil. Bígí linn le haghaidh ábhar machnaimh agus giota beag bia ina dhiaidh! -We’ll be half way through Seachtain na Gaeilge at this point and what’s better than a good oul debate? We’re very happy to collaborate with our friends in L&H Soc for this event. The motion for the event is: ‘The Future of Irish lies in the Cities’. Is the future of Irish in the Gaeltacht or will the language go from strength to strength in the cities?? Come to this event to find out! Although the speeches will be done in English so that all students can understand the arguments, passionate opinions in favour of the Irish language are still to be heard. Join us for food for thought and actual food after!