Register Form

  Please fill up the form below:

  seisiún Trad le Trad soc

  This Event has been already started.

  seisiún Trad le Trad soc

  An Cumann Gaelach le Trad soc
  • 12 Oct 2022, 08:00 pm
  • Club an Chonradh,

  Whats About

  seisiún ceol achan eile Cheadaoine le trad soc i gclub an chonradh. Failte roimh achan duine fa choinne cúpla tune agus cúpla dheoch