Register Form

  Please fill up the form below:

  This Event has been already started.

  Seoladh an Bhunreachta Nua

  An Cumann Gaelach UCD
  • 01 Jan 1970, 06:00 pm
  • Newman Building,An Cuas

  Event Description

  6-7 i.n., sa Seomra Caidrimh, B214, Áras Newman: B’fhéidir go bhfuil a fhios agaibh go bhfuil bunreacht ag Aontas na Mac Léinn, An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (UCDSU) agus go ndéanann an tAontas gach iarracht cloí le forálacha an Bhunreachta. Luaitear sa Bhunreacht, cuir i gcás: ‘The President shall seek to make available an Irish language translation of this Constitution’. Go dtí seo, faraor, níor baineadh é seo amach. Táimid sásta le fógairt anois, áfach go mbeidh leagan Gaeilge an Bhunreachta ar fáil ón tseachtain seo chugainn. Beimid ag céiliúradh an éachta seo an tseachtain seo chugainn agus beidh an Bunreacht nua á seoladh againn. Beidh cúpla cainteoirí a bhfuil baint acu leis an nGaeilge sa dlí agus le dátheangachas ag an imeacht agus cuirfear bia ar fáil ag an imeacht chomh maith. Bí réidh leis an gcéim bheag seo i dtreo an dátheangachais ar champas a chéiliúradh sa Seomra Caidrimh ar an Luan! -you might already be aware that the UCD Students’ Union has their own Constitution and that the Union makes every effort to adhere to the Constitution’s provisions. For example, it’s mentioned in the Constitution that ‘The President will seek to make available an Irish language translation of this Constitution’. Until now, unfortunately, this has not been possible. I’m happy to announce now, however, that the Irish version of the Constitution will be available from next week. We will be celebrating this achievement next week and we’ll launch the new Constitution. We’ll have a few speakers who are associated with Irish in law and bilingualism at the event and there’ll be food after the event as well. Be ready to celebrate this small step towards a bilingual campus in An Seomra Caidrimh on Monday!