Register Form

  Please fill up the form below:

  UCD President’s Award for Excellence in Student Activities 1996

  UCD President’s Awards Recipients 1996

  Gach bliain tugann Dámhachtainí an Uachtaráin aitheantas do na mic léinn sin a bhaineann an scoth amach in imeachtaí seach-churaclaim, imeachtaí a chinntíonn gur áit spleodrach, shuimiúil, dhinimiciúil agus dhaonnúil é UCD le cónaí ann agus le hobair agus staidéar ann chomh maith. Iarrtar ar fhoireann agus ar mhic léinn UCD iarrthóirí a ainmniú le haghaidh na ndámhachtainí sin.

  The President’s Awards each year provide recognition for those students who excel in extracurricular activities of a kind that make UCD an exciting, interesting, dynamic and humane place to live, study and work. Staff and students at UCD are invited to nominate candidates for these awards.

   

  Malcolm Byrne BCL (1994) DipArb (2008)

  Fergal Daly BSC (1997) MSc (2000)

  William Hehir BSc (1996) HDipEd (1997)

  Joanne Lavelle BA (1996)

  Daragh Lynch BA (1995) MBS (1998)

  Gráinne Mc Donnell BSc (1996)

  Clíodhna O Neill BA (1996) HDipLDS (2003)

  Ian Walsh BComm (1998) MBS (2000)

   

  Article posted April 21, 2014 societies.ucd.ie.

  For more on the UCD President’s Award for Excellence in Student Activities visit societies.ucd.ie/presidentsaward.