Register Form

  Please fill up the form below:

  Disability Inclusion & Awareness Society

  Welcome to the 3rd session of UCD’s Disability Inclusion and Awareness Society!

  Here at DIASoc we aim to create a social space for students with disabilities and others to bond over shared experience and interest in disability culture and history. We aim to create awareness about the issues that disabled students face throughout the year through events and campus activism to work with the University to improve the ability of students with disabilities to have a fulfilling academic university experience. We’re so looking forward to meeting everyone interested in joining the society this year!

   

   

  Fáilte go dtí an 3ú seisiún de chuid Chumann Ionchuimsitheacht agus Feasacht na Míchumas!

  Sa chumann seo – an DIASoc, más maith leat – bíonn muid ag iarraidh spás sóisialta do dhaltaí míchumasacha a chruthú ina mbíonn muid in ann ceangailt le chéile trínár dtaithí chomhchoiteann agus ár spéis sa stair agus sa chultúr mhíchumasach. Bíonn muid ag iarraidh feasacht a ardú ar na fadhbanna a bhíonn roimh na daltaí míchumasacha trí imeachtaí agus trí ghníomhachas ar champás, agus chun oibriú leis an Ollscoil chun an aidhm go mbeadh na daltaí míchumasacha in ann eispéireas maith a fháil san ollscoil a bhaint amach. Tá muid ag tnúth go mór-mór chun buaileadh leis na daoine atá ag iarraidh teacht isteach sa Chumann i mbliana!

  Society Photo Album