Register Form

  Please fill up the form below:

  An Cumann Gaelach

  An Cumann Gaelach

   

  Tá an Cumann Gaelach ar cheann de na cumainn is gníomhaí i gColáiste na hOllscoile Baile Átha Cliath, le beagnach míle ball againn i mbliana. Bunaithe i 1908, is í aidhm an chumainn ná an Ghaeilge agus an cultúr Gaelach a chur chun cinn ar champas. Seo hé an 109ú seisiún den Chumann Gaelach. Eagraíonn an cumann réimse  leithan d’ócáidí, cuir i gcás, Bál na Gaeilge, céilithe, ocáidí club oíche, rás bóthair, comórtas peile, ceardlann scríbhneoireachta, turais chuig Oireachtas na Gaeilge, tráthanna na gceist, díospóireachtaí, comórtas scríbhneorachta, Mock Dáil, oíche grinn, turas mistéire, Gaelbreak agus go leor eile! Chomh maith leis sin, tá obair charthanachta an-tábhachtach don chumann. I gcomhpháirt leis an gCumann Dramaíochta, cuireann an Cumann Gaelach an dráma ‘An Triail’, le Máiréad Ní Ghráda ar stáitse gach bliain, leis na fáltais go léir bronnta ar charthanacht. Is é ‘Breast Cancer Ireland’ an carthanas roghnaithe i mbliana.

   

  Freastalaíonn an cumann orthu siúd a bhfuil líofacht na Gaeilge acu, mar aon le daoine atá ag iarraidh feabhais a chur ar a gcuid Gaeilge nó ag tosú glan amach. Cinníonn ár réimse leathan d’ócáidí gur féidir le daoine a gcuid Gaeilge a chleachtadh i suíomh gan bhrú. Eagraíonn muid ócáidí dírithe ar an acadúlacht Ghaeilge mar aon le hoícheanta do dhaoine gan aon Ghaeilge. Bígí linn, tá rud éigin do gach duine! Is féidir leat téagmháil a dhéanamh leis an gcumann le ríomhphost a sheoladh chuig cumann.gaelach@ucd.ie. Anuas ar sin tá laethanach Facebook, Twitter agus suíomh idirlíon againn. Téigh ar www.cumanngaelach.com.

   

  The Cumann Gaelach, or Irish Society, is one of the most active societies in UCD with almost 1000 members this year. Founded in 1908, the function of the Cumann Gaelach is to promote both Irish and Irish culture on campus. This year marks the 109th session of the society. The Cumann Gaelach organises a wide variety of events including: Bál na Gaeilge, céilís, night-club events, a race, a football tournament, a writing workshop, a trip to Oireachtas na Gaeilge, table quizzes, debates, a writing competition, a mock Dáil, a comedy night, a mystery tour, Gaellbreak and so much more! Charity work is also very important to the society. In association with the Drama Society, the Cumann Gaelach stages the drama ‘An Triail’ by Máiréad Ní Ghráda every year, with all proceeds donated to charity. The chosen charity this year is ‘Breast Cancer Ireland’.

   

  The society caters for those that are fluent in Irish, for those who want to improve their Irish and for those who have no knowledge of Irish. Our wide range of events ensures members have the opportunity to practise their Irish in a situation without pressure. ranging from events that focus on the academic use of the language, to nights for members who are complete beginners. Join us, we have something for everyone! You can get in contact with the society by sending an email to cumanngaelach@ucd.ie. We also have a Facebook page, Twittter page and website. Visit www.cumanngaelach.com.

  Society Photo Album